Tingimused kehtivad alates 01.10.2020.a

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Smartkonteiner TLN OÜ (edaspidi Smartkonteiner) või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient) jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) osutamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta:

1.2. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Smartkonteiner vahelisi suhteid Teenuse üldtingimused ning hinnakiri.

1.3. Smartkonteiner jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Smartkonteiner veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Hinnakiri

2.1. Smartkonteiner hinnad koosnevad erinevatest komponentidest, nagu jäätmeliik, konteineri tühjenduse hind, rendipäevade hind (alates 4ndast päevast), kilomeetripõhine transpordihind (lisandub väljaspool asulat) ning mis on kättesaadavad tellimiskalkulaatoris.

2.2. Transpordi hind lisatakse ainult siis, kui asute väljaspool asulat ning kuvatakse tellimiskalkulaatoris pärast asukoha määramist. Transpordi hinda arvestatakse alates linna piirist kõikidel suundadel. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud asukoha valesti, siis on Smartkonteiner õigustatud esitama lisaarve samade tariifide alusel või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

2.3. Konteineri tühjenduse hinnad sisaldavad jäätmete ladustamist ja sõltuvad jäätmete liigist, konteinerite mahust ja kaalust.
2.3.1. Klient võib pärast tellimuse esitamist paigaldada konteinerisse ainult neid jäätmeid, mille äraveo ta on tellinud. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on tellimuse esitamisel määranud jäätmeliigi valesti, siis on Smartkonteiner õigustatud esitama lisaarve teenuse hinna vahe ulatuses või keelduda teenuse osutamisest. Kui Klient on paigaldanud konteinerisse keelatud jäätmeid, nagu vanarehvid, siis on Smartkonteiner õigustatud esitama lisaarve 10,00 €/tk (12,20 € koos käibemaksuga) või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu (kui konteineri äravedu ei toimu) kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

2.3.2. Klient võib pärast tellimuse esitamist konteinerit täita kuni selle ülaservani. Kui tellimise teostamisel selgub, et Klient on konteineri täitnud selle ülaservast kõrgemale, siis on Smartkonteiner õigustatud ülegabariidi eest esitama lisaarve kuupmeetrihinna 25,00 €/m3 alusel (30,50 € koos käibemaksuga) või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

2.3.3. Konteineri hind on arvestusega, et see on täidetud kuni selle lubatud maksimaalse kaaluni. Kui tellimuse teostamisel selgub, et konteiner on täidetud selle lubatud maksimaalsest kaalust enamaga, siis on Smartkonteiner õigustatud esitama lisaarve ladestushinna: 1. ehituspraht 90,00 €/tonn alusel (109,80 € koos käibemaksuga); 2. eelsorteerimata segaehitusjäätmed 170,00 €/tonn alusel (207,40 € koos käibemaksuga); 3. majapidamispraht 155,00 €/tonn alusel (189,10 € koos käibemaksuga); 4. suurjäätmed (mööbel) 95,00 €/tonn alusel (115,90 € koos käibemaksuga); 5. eelsortimata suurjäätmed (mööbel, sh majapidamispraht 170,00 €/tonn alusel (207,40 € koos käibemaksuga); kivid - ja pinnas 100,00 €/tonn (122,00 € koos käibemaksuga) või keelduda teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu (kui konteineri äravedu ei toimu) kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

2.4. Konteineri renti arvestatakse 4ndast päevast alates. Rendihinna maksumuseks on 5.00 €/päev (6.10 € koos käibemaksuga) ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 3 päeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Klient ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on Smartkonteiner õigustatud esitama lisaarve lisapäevade eest kõrgemate tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.

Rendihinna nägemiseks tuleb tellimiskalkulaatoris määrata ära konteineri kohaletoomise ja äraviimise aeg.

2.5. Smartkonteiner jätab endale õiguse muuta hindu igapäevaselt. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli tellimise vormistamise momendil. Kõikidele veebist esitatud tellimustele saadetakse ka tellimuse kinnitus ja arve, milles on fikseeritud tellimuse hetkel kehtinud hinnad.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu "Jätka tellimuse vormistamisega" ning täita kõik etteantud blokid. Tellimus kinnitatakse kui valida üks võimalikest makseviisidest ja vajautada nuppu "Kinnita tellimus"

3.2. Tellimuse vormistamisel või muutmisel saate abi küsimiseks helistada Smartkonteiner tasuta abitelefonile: 548 00071, suhelda reaalajas klienditeenindusega läbi kodulehe või saata oma nimi ja e-posti aadress kodulehel paikneva kiirpäringu vormiga.

4. Teenuse eest tasumine

4.1. Tellimuse võetakse töösse kui klient tasub 100 % tellimuse maksumusest. Makseid võetakse vastu eurodes. Müügileping loetakse sõlmituks alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Smartkonteiner TLN arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks Smartkonteiner TLN kontole laekunud, siis loetakse seda sooviks tellimusest loobuda ja tellimuse tühistatakse. Sularaha ei võeta vastu kohapeal.

Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Lepingulised kliendid saavad tellimuste eest tasuda vastavalt määratud maksetähtajale

4.2. Makseviisid. Tellimuse tasumisel saab Klient valida endale sobiva makseviisi
4.2.1. Pangalingiga - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Peale teenuse vormistamist ning sobiva internetipanga valimist suunatakse Klient internetipanka, kus ta näeb eeltäidetud maksekorraldust. Peale maksekorralduse kinnitamist tuleb lahkuda internetipangast vajutades nuppu "Tagasi kaupmehe juurde"

Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas - vastava panga turvalises keskkonnas.

4.2.2. Ülekandega pangakontole - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest ettemaksuarve arve alusel peale teenuse  vormistamist. Klientidele, kes esitavad tellimuse veebist Smartkonteiner TLN kaudu saadetakse ettemaksuarve automaatselt tellimuses näidatud e-posti aadressile. Klientidele, kes esitavad tellimuse telefoni teel saadab klienditeenindaja ettemaksuarve pärast tellimuse sisestamist vastava e-posti aadressile.

4.2.3. Krediitkaardiga - Klient tasub 100 % tellimuse maksumusest koheselt peale teenuse vormistamist. Klient suunatakse krediitkaardiga maksmisele automaatselt pärast krediitkaardimakse valiku tegemist

Krediitkaardimaksed: Visa/Mastercard. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi - Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.2.4. Kasutades krediidilimiiti ja maksetähtaega - Kliendile võimaldatakse määratud limiidi ja maksetähtaja ulatuses teenuste kasutamist. Krediidilimiiti ja maksetätaega saavad taodelda ainult kliendikonto omanikud läbi iseteeninduskeskkonna.

5. Teenuste kohaletoimetamine

5.1. Tellimus kuulub täitmisele tellimuses märgitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul

5.2. Tellimuse kinnituses toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100 % tellimuse maksumusest on tasutud koheselt tellimuse esitamisel pangalingi või krediitkaardi vahendusel.

5.3. Ettemaskuarvega tasudes peab tasumisele kuuluv summa olema täielikult laekunud hiljemalt tellimise teostamise eelnevaks päevaks. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on vajalik täpsustada teenuse osutamise võimalikus eraldi klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse tasuta abitelefonil: 548 00071

5.4. Kui ettemaksuarvega tasutav makse hilineb, siis on Smartkonteiner õigustatud keelduma teenuse osutamisest. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

6. Tellimuse muutmine

6.1. Tellimuse muudatused (konteineri paigaldamise ja äraveo aeg, lisatühjenduste toimumise aeg ning konteineri(te) suurus, jäätmeliik) lubatud kuni 24 tundi ennem teenuse toimumise aega. Kõik muudatused on tasuta (kui uus hind peaks olema kallim, siis ainult hinnavahe lisandub).

6.2. Muudatusi on võimalik teha läbi vastava lingi (vastav link saadetakse Kliendile vaid juhul kui tellimuse täitmiseni on jäänud vähemalt 48 tundi), mis saadetakse Kliendile tema poolt määratud e-posti aadressile koos tellimuse kinnitusega.

6.3. Muudatusi saab täpsustada klienditeenindusega, informatsiooni saab tööpäeviti kella 8:00-17:00 klienditeeninduse tasuta abitelefonil: 548 00071

7. Tellimuse tühistamine

7.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Taganemisõigus ei kohaldu kui ostjaks on juriidiline isik. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

7.2. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma VÕS § 53 lg-s 4 - st prügiveok on paigaldanud Kliendile konteineri, või prügiveok on alustanud sõitu kliendi juurde. Sellisel juhul tasub Klient 59.00 € tühisõidu eest. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu, kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

Kui klient asub väljaspool asulat, tasub klient lisaks tühisõidu tasule veel lisaks ka reaalselt läbitud kilomeetrite eest 1,40 eur (1,71 eur käibemaksuga) iga läbitud kilomeetri eest kõikidel suundadel. Ettemaksuks tasutud raha, millest arvestatakse maha tühisõidu tasu ja transporditasu kilomeetrihinna alusel, kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele 14 tööpäeva jooksul.

7.3. Tellimuse tühistamiseks peab Klient saatma Smartkonteiner-le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@smartkonteiner.ee. Tellimuse tühistamise avaldusse tuleb märkida tellimuse number ja tühistamise teinud isiku kontaktandmed

7.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust, kui teenuse hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla teenuse turuhinna.

7.5. Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada seoses tarneraskustega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel. Ettemaksuks tasutud raha kuulub sellisel juhul Kliendile tagastamisele koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul teate saatmisest.

8. Pretensiooni esitamise aeg

8.1. Lepingutingimustele mittevastava teenuse eest on Kliendil pretensiooni esitamise õigus.

8.2. Pretensiooni esitamiseks peab Klient saatma Smartkonteiner-le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@smartkonteiner.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- Tellimuse number
- Kliendi nimi ja kontaktandmed
- Teenuse mittevastavuse põhjus

8.3. Vastav pretensioon peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale teenuse kasutamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Smartkonteiner-lt asendusteenuse osutamist või raha tagastamist.

8.4. Peale Kliendi kirjaliku pretensiooni esitamist kohustub Smartkonteiner andama kirjaliku vastuse 15 päeva jooksul.

 

Kiirpäring

Jäta enda kontaktandmed ja me võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul