Ehitusjäätmed:

Ehitusjäätmete puhul on enamasti tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Ehitusjäätmed tuleb taaskasutusele võtmiseks kõigepealt üksteisest eraldada - sortida.

Ehitusjäätmed

Segaehituspraht on uusehituse käigus tekkinud ja taaskasutamiseks sobilike eriliigiliste jäätmete segu, nagu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips jt jäätmed

Millist ehitusprahti võib konteinerisse panna

Me saame koguda väga erinevaid ehitusjäätmeid teie ehitus- või lammutusobjektilt. Oluline on vahet teha erineva iseloomuga jäätmetel ja neid vastavalt ka ära anda:

  • Segaehituspraht (uusehituselt): saematerjal, kipsplaat, põrandakattematerjalid jms
  • Lammutuspraht (renoveerimistöödelt): tellised, krohvisegu, keraamiline plaat, katusekivi, puit
  • Töötlemata puit (uusehituselt): keemiliselt töötlemata prussid, lauad, talad, alused
  • Töödeldud puit (lammutus või renoveerimistöödelt): lakitud-, värvitud puit, vineer, OSB plaat

Segaehitusprahi konteinerisse ei tohi panna:

Pane tähele: kui konteineri tühjendamisel selgub, et segaehitusjäätmete konteiner sisaldab eelpool nimetatud jäätmeid, siis võib vedaja rakendada vastavate jäätmete äraveo hinda või keelduda konteineri tühjendamisest

 

Telli konteiner!

Sorteeritud ehitusjäätmed

Sorteeritud ehitusjäätmed on nende tekkekohas eri liikidesse kogutud (eelsorteeritud) ning taaskasutuseks sobilikud ehitusjäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, töötlemata puit, metall. Eraldatud jäätmed saab suunata taaskasutusse või tagasi materjaliringlusse

Võtame vastu järgmisi sorteeritud ehitusjäätmeid:

  • ehituspuit (puhas, töötlemata)
  • kivid ja pinnas
  • betoonijäätmed
  • tellis jms kivijäätmed

Pane tähele: eelsorteeritud ehitusjäätmete äraandmine on soodsam kui segaehitusprahi puhul tingimusel, et konteiner sisaldab ainult ühte liiki sorteeritud jäätmeid

Pane tähele: kui konteineri tühjendamisel selgub, et sorteeritud ehitusjäätmete konteiner sisaldab mitut eriliigilist jäädet, siis rakendab vedaja segaehitusprahi äraveo hinda

Kiirpäring

Jäta enda kontaktandmed ja me võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul