Ehitusjäätmed:

Kuna enamik ehitusjäätmete puhul on tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Ehitusjäätmed tuleb taaskasutusele võtmiseks kõigepealt üksteisest eraldada - sortida. Parimad tulemused saavutatakse siis, kui juba jäätmete konteinerisse ladustamisel hoiduda määrdunud materjali segunemisest puhta materjaliga, sest ehitusjäätmete hilisemal sortimisel eraldatav materjal ei pruugi olla enam taaskasutuseks piisavalt puhas

Segaehituspraht (uusehitustelt)

Segaehituspraht on uusehituse käigus tekkinud ja taaskasutamiseks sobilike eriliigiliste jäätmete segu, nagu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips jt jäätmed Loe lisa>>

Sorteeritud ehitusjäätmed

Sorteeritud ehitusjäätmed on ehituse, renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas eri liikidesse kogutud ning taaskasutuseks sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, töötlemata puit, metall, jt jäätmed. Loe lisa>>

Kiirpäring

Jäta enda kontaktandmed ja me võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul